Christmas Enterprise
December 16, 2013
Estyn Report Ysgol Rhys Prichard
May 16, 2014

CRhA/PTA

Diolch yn fawr iawn i ‘r CRhA am drefnu y Daith Gerdded Noddedig. Llwyddwyd i godi £1,943 . Diolch hefyd i’r plant a’u rhieni am gasglu ac am gerdded.

Thank you to the PTA for organising the Sponsored Walk which raised £1,943. A big Thank you also to the children and parents for raising the money and for doing the walk.

The Cake Raffle raised £222 and was won by Louise Lewis.