Diolch i’r plant canlynol am gymryd rhan yn yr Eisteddfod Gylch Dydd Sadwrn.

Thank you to the following children for taking part in the Urdd Eisteddfod recently.

Anna Williams,Cerys Cousins, Elin Rowden, Elen Williams,Lily Rowden, Mari Bennett, Menna Bennett, Molly Williams, Nia Williams a Shôn Jones.

Llongyfarchiadau i Mari ac Anna ar ennill y drydedd wobr ac i Menna ar ennill y wobr gyntaf ac am gynrychioli’r Cylch yn Eisteddfod y Sir yn Ysgol Dyffryn Amman.Da iawn chi.

Congratulations to Mari and Anna on winning the third prize and Menna who won the first prize and then went on to the Regional Eisteddfod in Dyffryn Amman School.

Canlyniadau Celf a chreft/Art and Craft Results

Pypedau Bl2 ac iau(Grŵp)

1af Lily, Suzie, Sophie, Katie

2ail Liam, Caleb, Ffion, Lucy

3ydd Charlie, Jake, Megan, Amy

Gwaith Creadigol 2D Bl 2 ac iau(Tecstiliau) Grŵp

1af Lucy, Jake, Sophie, Katie

2ail Cathryn, Mia, Liam, Menna

3ydd Hanna, Suzie, Jac , Gwenno

Cyfres o Brintiau Liw Bl 2 ac iau

2ail Lia Marisa

Cyfres o Brintiau Lliw Bl 3 a 4

3ydd Calum

Print Liw Bl 3 a 4

2ail Calum

3ydd Rebecca

Gemwaith Bl 2 ac Iau

1af Lia Marisa

Gemwaith Bl 3 a 4

2ail Calum

Gwaith Creadigol 3D Bl 2 ac iau

1af Lia Marisa

Gwaith Creadigol 3D Bl 3 a 4

1af Jessica

2ail Aur

 Gwaith Creadigol 3D Bl 5 a 6

3ydd Reese

Gwaith Creadigol 3D Bl 3 a 4 (Grwp)

2ail Jessica a Katie

Gwaith Creadigol 2D(Tecstiliau)Bl 3 a 4

1af Sian

2ail Rebecca

Gwehyddu Bl 3 a 4

1af Rebecca

LLONGYFARCHIADAU I BAWB.