Y Senedd 

Ym mis Medi 2021 etholwyd aelodau i Senedd yr ysgol ar gyfer y flwyddyn 2021-2022. Eleni bydd Y Senedd yn cael ei ffurfio gyda aelodau o’r:-

Cyngor Ysgol

Cyngor Eco

Cyngor Lles

Criw Cymraeg (Siarter Iaith)

Cyngor Digidol

Bydd y cynghorau yn parhau i gwrdd yn unigol yn ogystal â chyfarfod fel Senedd.