8/12/16 – PC Kevin Jones sesiwn diogelwch ar-lein
Tachwedd 29, 2016
Ymweliad ar Ffair Aeaf 2016
Rhagfyr 16, 2016

Mrs Rees

Bydd Mrs Meiriona Rees yn ymddeol ar ddiwedd y Flwyddyn (Rhagfyr 2016). Mae hi wedi bod yn Ysgol Rhys Prichard am dros 37 mlynedd. Byddai hi’n falch iawn i gwrdd â hen gyfeillion, rhieni, disgyblion y gorffennol a’r presennol am baned o de a sgwrs yn Ysgol Rhys Prichard ar ddydd Mercher Rhagfyr 14eg 2016 rhwng 4y.h. a 6y.h.