Facebook

Please click here to stay up to date with our latest social media posts

 

Taith Rhithiol

 

Calendr

25/1/24 – Criw Cymraeg yn trefnu disgo Santes Dwynwen yn ystod amser ysgol

6/2/24 - Diwrnod Diogelwch y Rhyngrwyd

8/2/24 – Diwrnod Miwsig Cymru

10/2/24 - 18/2/23 – Hanner Tymor

19/2/24 - Disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol

28/2/24 – Rhagbrofion Llefaru Unigol Eisteddfod Cylch yr Urdd yn Llandeilo

29/2/24 – Rhagbrofion Canu Unigol Eisteddfod Cylch yr Urdd yn Llandeilo

1/3/24 – Dydd Gŵyl Dewi

2/3/24 – Eisteddfod Cylch yr Urdd, Ysgol Bro Dinefwr

7/3/24 – Diwrnod y Llyfr

16/3/24 – Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd

21/3/24 – Bingo Pasg CRhA yn Neuadd yr ysgol am 6.30y.h

22/3/24 - Diwedd Tymor y Gwanwyn

23/4/24 -7/4/24 – Gwyliau Pasg

8/4/24 - HMS -Dim ysgol i ddisgyblion

9/4/24 - Disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol