Facebook

Please click here to stay up to date with our latest social media posts

 

Taith Rhithiol

 

Calendr

16/5/22 - Lluniau ysgol

18/5/22 - Dosbarth Brianne a Twm Sion Cati yn ymweld â’r Ardd Fotaneg

20/5/22 - Dosbarth Llanfair yn ymweld â’r Ardd Fotaneg

27/5/22 - Dosbarth Llyn y Fan a Barcud Coch yn ymweld â’r Ardd Fotaneg

28/5/22 - 5/6/22 - Gwyliau Sulgwyn

30/5/22 - 4/6/22 - Eisteddfod Yr Urdd Sir Dinbych

5/6/22 - Dathliadau Jiwbilî Platinwm EM y Frenhines, Sgwâr y Farchnad Llanymddyfri 1.30 y.p

6/6/22 - HMS -Dim ysgol i ddisgyblion