Facebook

Please click here to stay up to date with our latest social media posts

 

Taith Rhithiol

 

Calendr

19/7/24 - Diwedd Tymor yr Haf

23/7/23 -1/9/24 – Gwyliau’r Haf

2/9/24 -HMS – Dim ysgol i ddisgyblion

3/9/24 -HMS – Dim ysgol i ddisgyblion

4/6/24 - Disgyblion yn dychwelyd i'r ysgol