Beth yw’r Cyngor Eco? 

Grwp o ddisgyblion yr ysgol yw’r Cyngor Eco ysgol sydd yn cael eu hethol i gynrychioli llais a barn yr holl ddisgyblion er mwyn edrych ar ol amgylchedd yr ysgol. Yn ogystal, maent yn hyrwyddo’r 8 maes pwysig sef;

1. Sbwriel

2. Lleihau Gwastraff – e.e. ailgylchu

3. Ynni

4. Dŵr

5. Trafnidiaeth

6. Tir yr ysgol

7. Dinasyddiaeth Fyd-eang

8. Byw’n Iach