Clwb Brecwast

Mae’r clwb brecwast ar gael ar gyfer pob disgybl rhwng 8.00y.b. a 8.45y.b  pob bore.  Er mwyn cael brecwast am ddim bydd angen cyrraedd y clwb cyn 8.30 y.b. Mae’r  clwb brecwast wedi ei leoli yn neuadd yr ysgol. I gael mynediad i’r clwb brecwast defnyddiwch fynedfa’r neuadd sydd wedi ei leoli ger y maes parcio ar ochr y pwll nofio.