Clwb Ar ôl Ysgol

Mae Menter Bro Dinefwr yn rhedeg  Clwb ar ôl ysgol yn Ysgol Rhys Prichard nos Lun i nos Iau o 3.30y.h. – 5.29y.h. Bydd y clwb yn rhedeg bob wythnos yn ystod tymor ysgol. Os ydych angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â Menter Bro Dinefwr ar (01558) 263123 neu e-bostiwch post@gofalplant.cymru.