Urdd
Rhagfyr 21, 2016
Llongyfarchiadau i Suzie Pearson-Ryall ar ennill “COGURDD””
Chwefror 26, 2017

Newyddion da! Woodland Trust

Rydym yn ymfalchïo ein bod wedi derbyn 420 o goed a gwarchodlu ar eu cyfer oddi wrth yr ymddiriedolaeth goetir. Rydym yn cydweithio’n agos gyda ” Cyfoeth Naturiol Cymru” i ddatblygu cynlluniau ar gyfer plannu, a fydd yn cymryd lle yn gynnar fis Mawrth. Ceir cymysgedd o goed y ddraenen ddu, cyll, y ddraenen wen, bedw arian, derw gyffredin a’r gerddinen. Ceir manylion plannu ar y wefan, felly gwyliwcham fanylion! Rydym yn annog rhieni, neiniau a theidiau ac aelodau’r gymuned i gymryd rhan yn y plannu. Am fwy o fanylion ar y pecynnau coed edrychwch ar:

www.woodlandtrust.org.uk/plant-trees/in-your-community/apply-for-a-school-tree-pack/