Mai 16, 2014

Adroddiad Arolygiad -Ysgol Rhys Prichard 2014

Pleser yw gosod adroddiad  Estyn ar y safle we am eich sylw http://www.estyn.gov.uk/english/provider/6692084/
Gorffennaf 11, 2016

Grant Amddifadedd Disgybl

Ysgol Rhys Prichard,Llanymddyfri  School PDG Statement The Pupil Deprivation Grant (PDG) is allocated to schools with pupils who come from low-income families and are currently known […]
Tachwedd 1, 2016

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Gaerfyrddin, 2017-2020

Mae’n ofynnol i Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ddatblygu cynllun sy’n dangos sut y mae’n bwriadu datblygu system addysg sy’n ei gwneud yn bosibl i fwy o […]
Tachwedd 11, 2016

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd

Annwyl Riant, Tybiaf eich bod wedi clywed am y ‘Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd’ a ddaeth yn stadudol yn ysgolion Cymru ar ddechrau tymor yma fel rhan […]
Tachwedd 11, 2016

Helpu eich plenty gyda Mathemateg

Llyfryn yn dangos sut mae Mathemateg yn cael ei ddysgu yn yr ysgol  a Gwefanau defnyddiol fel cymorth ychwanegol.  Beth bynnag wnewch chi, gwnewch yn siŵr […]
Tachwedd 14, 2016

Dyddiadau’r Tymhorau Ysgolion

DYDDIADAU’R TYMHORAU YSGOLION 2016 – 17 Tymor Dechrau Tymor Hanner Tymor Diwedd Tymor Hydref 2016 Dydd Gwener 2il Medi Dydd Llun 24ain Hydref  – Dydd Gwener 28ain […]
Tachwedd 14, 2016

Tywydd y Gaeaf

Gyda’r Gaeaf yn awr wedi cyrraedd, mae’n ofynnol i mi sicrhau fod pawb yn  deall  trefniadau cau’r ysgol mewn achosion  tywydd gwael. Cyn gynted a fo […]
Tachwedd 15, 2016

Bwydlen Gaeaf 2016

Tachwedd 29, 2016

8/12/16 – PC Kevin Jones sesiwn diogelwch ar-lein

PWYSIG Sesiwn Diogelwch ar-lein Yn dilyn llwyddiant diweddar sesiwn e-ddiogelwch, bydd PC Kevin Jones yn ymweld â’n ysgol ar 8fed o Ragfyr 2016, rhwng 4-5pm. Hoffem annog […]
Tachwedd 29, 2016

Mrs Rees

Bydd Mrs Meiriona Rees yn ymddeol ar ddiwedd y Flwyddyn (Rhagfyr 2016). Mae hi wedi bod yn Ysgol Rhys Prichard am dros 37 mlynedd. Byddai hi’n […]
Rhagfyr 21, 2016

Nadolig Llawen

Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i bawb  oddi wrth staff a disgyblion Ysgol Rhys Prichard
Rhagfyr 21, 2016

Enillwyr poster Nadolig

Enillwyr poster Nadolig gyda Maer y Dref Mr David Long
Chwefror 26, 2017

Newyddion da! Woodland Trust

Rydym yn ymfalchïo ein bod wedi derbyn 420 o goed a gwarchodlu ar eu cyfer oddi wrth yr ymddiriedolaeth goetir. Rydym yn cydweithio’n agos gyda ” […]
Chwefror 26, 2017

Llongyfarchiadau i Suzie Pearson-Ryall ar ennill “COGURDD””

Bydd Suzie yn cynrychiolu’r ysgol yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yng nghystadleuaeth “COGURDD” ym mis Mai yn Llanfair-ym-Muallt.
Chwefror 27, 2017

Noson Rieni Nos Lun Mawrth 26ain 2018

Noson anffurfiol i ymweld â’r dosbarth ac edrych ar waith eich plentyn rhwng 3.45 y.h. a 6.15 y.h.
Mai 4, 2018

Bwydlen Haf 2018

bwydlenhaf2018
Mehefin 19, 2018

‘Wythnos Dathlu Gymraeg’

Yn ystod wythnos 23ain – 27ain o Ebrill, dathlodd Ysgol Rhys Pritchard y Diwylliant Cymreig trwy ymgymryd â nifer o weithgareddau cyffrous a diddorol trwy gydol […]