Diolch – Thank you
June 16, 2012
Sports Day 2012
June 18, 2012

Urdd

Grwp Llefaru Dan 11 Ysgol Rhys Prichard, Llanymddyfri gyda’i hyfforddwraig Mrs Carol Arthur a ddaeth yn drydydd yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Eryri.

In the photograph is the Under 11 Recitation Group from Ysgol Rhys Prichard, Llanymddyfri with their trainer, Mrs Carol Arthur who came 3d in their competition at the Urdd National Eisteddfod in Eryri recently.