Governors’ Report to Parents
May 29, 2012
Urdd
June 16, 2012

Diolch – Thank you

Recently, Mr Stephen Morgan, an employee with ‘Land and Marine’ nominated Ysgol Rhys Prichard for grant funding from his company. Here he is pictured with Headteacher Mr N.Jones and his daughter Ffion presenting a cheque for £500 to the school

Yn ddiweddar, daeth Mr Stephen Morgan, sy’n gweithio i ‘Land and Marine’ i’r ysgol i gyflwyno  siec o £500 ar ol iddo enwebu’r ysgol am nawdd dan gynllun cefnogaeth y cwmni. Gwelir Mr Morgan a’i ferch Ffion sy’n ddisgybl yn yr ysgol yn cyflwyno’r siec i’r  Pennaeth, Mr N Jones.