Clwb Brecwast – Breakfast club
January 28, 2010
2010 Sports Day
May 27, 2010

Urdd 2010

Llongyfarchiadau i’r Ymgom Bl.6 ac Iau(dysgwyr) o Ysgol Rhys Prichard ar ei buddugoliaeth yn yr eisteddfod Sir a dymuniadau gorau iddynt yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llanerchaeron.

Congratulations to the Ymgom group for welsh learners from Ysgol Rhys Prichard on their success at the recent County Eisteddfod and good luck to them at the Urdd National Eisteddfod at Llanerchaeron.

 

 

 

 

 

Llongyfarchiadau i’r Grwp Llefaru Bl.6 ac Iau(“Tachwedd y Pumed”) o Ysgol Rhys Prichard ar ei buddugoliaeth yn yr eisteddfod Sir a dymuniadau gorau iddynt yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llanerchaeron.

 

Congratulations to the Group recitation group (Grwp Llefaru Bl.6 ac Iau(“Tachwedd y Pumed”)  from Ysgol Rhys Prichard on their success at the recent County Eisteddfod and good luck to them at the Urdd National Eisteddfod at Llanerchaeron.