January 1, 2010

Ysgol Rhys Prichard Llanymddyfri Centenary 2010 Canmlwyddiant

 
April 11, 2014

CRhA/PTA

Diolch yn fawr iawn i ‘r CRhA am drefnu y Daith Gerdded Noddedig. Llwyddwyd i godi £1,943 . Diolch hefyd i’r plant a’u rhieni am gasglu […]
May 16, 2014

Estyn Report Ysgol Rhys Prichard

It is a pleasure to provide you with our latest Estyn inspection report http://www.estyn.gov.uk/english/provider/6692084/
November 14, 2016

School Term Dates

SCHOOL TERM DATES 2016 – 17 Term Term begins Half Term Term Ends Autumn 2016 Friday 2nd September Monday 24th October – Friday 28th October Friday […]
May 4, 2018

Summer Menu 2018

summermenu2018