Easter Treats – a cooking demonstation
April 5, 2011
Memories by Noel Jones – Headteacher 2005 – present
April 18, 2011

Memories by Sue Morgan

Mi ddes i yma i Ysgol Llanymddyfri i ddysgu ar ôl gweithio fel Nyrs mewn ysbyty. Un cwestiwn sy’n cael ei ofyn yn aml i mi yw os ydw i’n difaru newid fy ngyrfa ac o hyd rydw i’n dweud na. Nid oherwydd nad oeddwn yn hoffi nyrsio ond nawr mae’r dyddiau, wythnosau a thymhorau yn hedfan heibio a phob dydd mae yna rywbeth yn digwydd sy’n gwneud imi chwerthin. Mae pob diwrnod yn wahanol. Hyd yn oed gyda’r cynllunio gorau, dydy pethau  ddim bob amser yn mynd fel maen nhw i fod.

They say that you should never work with children nor animals and I have both in class since Fudge the rabbit joined the Class when we moved down to our new classroom in 2004 (Yes he is the original Fudge!)

Thanks to P.T.A. funding we have a safe and challenging outdoor area which we hope to develop further in the near future.

Memorable moments for me in this school include taking children to compete in Can Actol competitions to places as far North as Anglesey and last year on to the Millennium Stage in Cardiff.

Braf i ni yw gweld plant o’r ysgol yn mynd ymlaen i wneud cymaint yn bersonol ac ym mhroffesiynol ac rydym yn falch iawn ohonynt.