Codiad Mewn Pris Cinio – Revised School Meal charges
March 20, 2011
Llandovery Junior Football Club
March 30, 2011

Urdd

Mae Urdd Gobaith Cymru yn fudiad cyffrous a deinamig i blant a phobl ifanc. Mae’n darparu amrywiaeth o weithgareddau ar draws Cymru gyfan. Mae swyddogion datblygu yn gweithio ym mhob ardal er mwyn sicrhau bod rhaglen lawn o weithgareddau yn cael ei chynnig i blant a phobl ifanc Sefydlwyd yr Urdd ym 1922 i roi cyfle i blant a phobl ifanc i ddysgu ac i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae’n rhoi cyfle i ieuenctid Cymru i fyw bywydau byrlymus trwy gyfrwng y Gymraeg gan ddysgu parchu ei gilydd a phobloedd y byd.  Mae’n croesawu siaradwyr Cymraeg a dysgwyr.

 

The Urdd is an exciting, dynamic movement for children and young people. It organises a range of different activities across Wales. We have 16 development officers who work all over Wales to ensure that the Urdd offers a full programme of activties for children and young people.  The Urdd was established in 1922 to give children and young people the chance to learn and socialise through the medium of Welsh.  It gives the young people of Wales the chance to live vibrant lives through the medium of Welsh, learning at the same time to respect each other and people around the world.

The Urdd welcomes Welsh speakers and Welsh learners.