Meithrin / Derbyn Nursery / Reception Class

Croeso cynnes i chi i dudalen Dosbarth  Derbyn 1

Eleni (2019 – 2020) mae gennym  o 26 ddisgyblion yn y Dosbarth Meithrin/ Derbyn.
Mae 16 ohonynt yn y Derbyn a 10 yn y Meithrin.

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau’r Dosbarth Meithrin / Derbyn yn ystod y flwyddyn.

Cyfnod Sylfaen
Bore : 9.10 y.b. hyd 12 y.p.
Prynhawn : 1.10 y.p. to 3.25 y.p.

Amser Chwarae
Bore : 10.30y.b. hyd 10.45y.b.
Prynhawn : 2.20 y.p.. hyd 2.35 y.p.

 

Ein thema am y tymor yw Lliw,golau a sain

Cliciwch yma i weld trosolwg o'r thema hon termau ...

Ein Athrawon

mrs-t-aston-v1

Mrs T Aston

Athrawes ddosbarth
mrs-w-sidaway-v1

Mrs W Sidaway

Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu
mrs-t-waters-v1

Mrs T Waters

Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu
miss-e-lovell-v1

Ms E Lovell

Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu
Mehefin 19, 2018

‘Wythnos Dathlu Gymraeg’

Yn ystod wythnos 23ain – 27ain o Ebrill, dathlodd Ysgol Rhys Pritchard y Diwylliant Cymreig trwy ymgymryd â nifer o weithgareddau cyffrous a diddorol trwy gydol […]
Mai 4, 2018

Bwydlen Haf 2018

bwydlenhaf2018
Chwefror 8, 2018

Llongyfarchiadau i Suzie Pearson-Ryall ar ennill COGURDD

Llongyfarchiadau i Suzie Pearosn-Ryall ar ennill COGURDD a phob lwc yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llanfair-ym-Muallt ym mis Mai.