Dosbarth 3 / Class 3

Croeso cynnes i chi i dudalen Dosbarth 3

Eleni (2019 – 2020) mae gennym 23 o ddisgyblion yn Nosbarth 3.
Mae holl ddisgyblion ym Mlwyddyn 3.
Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a
digwyddiadau’r Dosbarth 3 yn ystod y flwyddyn.

Cyfnod Allweddol 2 (Amser Dysgu).
Bore : 9.10 y.b.. to 12.10 y.h
Prynhawn : 1.10yp.h. to 3.40 y.h.

Egwyl
Bore : 10.30y.b. to 10.45 y.b.
Prynhawn : 2.20 y.h.. to 2.35 y.h.

Ein Athrawon

Miss C Spencer

Athrawes ddosbarth

Mrs K Stokes

Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu

class-3-week-1-small
class-3-week-2-small
Mehefin 19, 2018

‘Wythnos Dathlu Gymraeg’

Yn ystod wythnos 23ain – 27ain o Ebrill, dathlodd Ysgol Rhys Pritchard y Diwylliant Cymreig trwy ymgymryd â nifer o weithgareddau cyffrous a diddorol trwy gydol […]
Mai 4, 2018

Bwydlen Haf 2018

bwydlenhaf2018
Chwefror 8, 2018

Llongyfarchiadau i Suzie Pearson-Ryall ar ennill COGURDD

Llongyfarchiadau i Suzie Pearosn-Ryall ar ennill COGURDD a phob lwc yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llanfair-ym-Muallt ym mis Mai.