Dosbarth 2 / Class 2

Croeso cynnes i chi i dudalen Dosbarth 2

Eleni (2019 – 2020) mae gennym 31 o ddisgyblion yn Nosbarth 2.
Mae holl ddisgyblion yn y Dosbarth hwn ym Mlwyddyn 2.
Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a
digwyddiadau’r Dosbarth 2 yn ystod y flwyddyn.

Cyfnod Sylfaen.
Bore : 9.10 y.b. hyd 12.00 y.p.
Prynhawn : 1.10 y.p. hyd 3.25 y.p.

Amser Chwarae
Bore : 10.30 y.p. hyd 10.45y.p.
Prynhawn : 2.20 y.p. hyd 2.35 y.p.

 

Ein Athrawon

Mrs B Evans

Athrawes ddosbarth
mrs-b-thomas-v1

Mrs B Thomas

Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu

Mrs H Land

Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu

Mrs M Evans

Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu

Mehefin 19, 2018

‘Wythnos Dathlu Gymraeg’

Yn ystod wythnos 23ain – 27ain o Ebrill, dathlodd Ysgol Rhys Pritchard y Diwylliant Cymreig trwy ymgymryd â nifer o weithgareddau cyffrous a diddorol trwy gydol […]
Mai 4, 2018

Bwydlen Haf 2018

bwydlenhaf2018
Chwefror 8, 2018

Llongyfarchiadau i Suzie Pearson-Ryall ar ennill COGURDD

Llongyfarchiadau i Suzie Pearosn-Ryall ar ennill COGURDD a phob lwc yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llanfair-ym-Muallt ym mis Mai.