Dosbarth 1/ Class 1

Croeso cynnes i chi i dudalen Dosbarth 1.

Eleni (2019 – 2020) mae gennym 32 o ddisgyblion yn Nosbarth 1.
Mae 32 ohonynt ym Mlwyddyn 1.
Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau’r
Dosbarth 1 yn ystod y flwyddyn.

Cyfnod Sylfaen.
Bore : 9.10 a.m. hyd 12.00 a.m.
Prynhawn : 1.10 y.p. hyd 3.25 y.p.

Amser Chwarae
Bore : 10.30 a.m. hyd 10.45a.m.
Prynhawn : 2.20 y.p. hyd 2.35 y.p.

 

Ein Athrawon

mrs-d-davies-2

Mrs D Davies

Athrawes ddosbarth
mrs-k-price-2

Mrs K Price

Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu

Mrs P Hilliam

Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu

Mehefin 19, 2018

‘Wythnos Dathlu Gymraeg’

Yn ystod wythnos 23ain – 27ain o Ebrill, dathlodd Ysgol Rhys Pritchard y Diwylliant Cymreig trwy ymgymryd â nifer o weithgareddau cyffrous a diddorol trwy gydol […]
Mai 4, 2018

Bwydlen Haf 2018

bwydlenhaf2018
Chwefror 8, 2018

Llongyfarchiadau i Suzie Pearson-Ryall ar ennill COGURDD

Llongyfarchiadau i Suzie Pearosn-Ryall ar ennill COGURDD a phob lwc yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llanfair-ym-Muallt ym mis Mai.