Dosbarth 6 / Class 6

Croeso cynnes i chi i dudalen Dosbarth 6

Eleni (2017-18) mae gennym 31 o ddisgyblion yn Nosabrth 6.
Mae’r holl ddisgyblion yn y Dosbarth hwyn ym Mlwyddyn 6.
Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau’r
Dosbarth 6 yn ystod y flwyddyn.

 

Cyfnod Allweddol 2.
Borau : 9.10 y.h.. – 12.10 y.p.
Prynhawn : 1.10 y.h. – 3.40 y.h.

Egwyl
Bore : 10.30 y.h. – 10.45 y.h.
Afternoon : 2.20 y.h. – 2.30 y.h.

 

Ein thema am y tymor yw mwy na Mods & Rocers

Cliciwch yma i weld trosolwg o'r thema hon termau ...

Ein Athrawon

mr-e-davies-v1

Mr E Davies

Athrawes ddosbarth
mrs-t-nicholas-v1

Mrs T Nicholas

Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu

Rhagfyr 21, 2016

Urdd

Timau pel droed yr Urdd bydd yn mynd ymlaen i’r rownd nesaf ym mis Chwefror.
Rhagfyr 16, 2016

Ymweliad ar Ffair Aeaf 2016