Dosbarth 5 / Class 5

Croeso cynnes i chi i dudalen Dosbarth 5.

Eleni (2019 – 2020) mae gennym 28 o ddisgyblion yn Nosabrth 5.
Mae’r holl ddisgyblion ym Mlwyddyn 5.

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau’r Dosbarth 5 yn ystod y flwyddyn.

Cyfnod Allweddol 2.
Borau : 9.10 y.h.. – 12.10 y.p.
Prynhawn : 1.10 y.h. – 3.40 y.h.

Egwyl
Bore : 10.30 y.h. – 10.45 y.h.
Prynhawn : 2.20 y.h. – 2.35 y.h.

 

Ein Athrawon

mrs-m-williams-v1

Mrs M Williams

Athrawes ddosbarth

Mrs J Jones

Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu

class-5-week-1-600
class-5-week-2-600
Rhagfyr 21, 2016

Urdd

Timau pel droed yr Urdd bydd yn mynd ymlaen i’r rownd nesaf ym mis Chwefror.
Rhagfyr 16, 2016

Ymweliad ar Ffair Aeaf 2016

Tachwedd 14, 2016

Tywydd y Gaeaf

Gyda’r Gaeaf yn awr wedi cyrraedd, mae’n ofynnol i mi sicrhau fod pawb yn  deall  trefniadau cau’r ysgol mewn achosion  tywydd gwael. Cyn gynted a fo […]