Dosbarth 4 / Class 4

Croeso cynnes i chi i dudalen Dosbarth 4.

Eleni (2019 – 2020) mae gennym 26 o ddisgyblion yn Nosabrth 4.
Mae’r holl ddisgyblion ym Mlwyddyn 4.

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau’r Dosbarth 4 yn ystod y flwyddyn.

Cyfnod Allweddol 2.
Borau : 9.10 y.h.. – 12.10 y.p.
Prynhawn : 1.10 y.h. – 3.40 y.h.

Egwyl
Bore : 10.30 y.h. – 10.45 y.h.
Prynhawn : 2.20 y.h. – 2.30 y.h.

 

Ein Athrawon

mr-g-salt-v1

Mr G Salt

Athro ddosbarth

Ms S Marsland

Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu

class-4-week-one-small
class-4-week-2
Rhagfyr 21, 2016

Urdd

Timau pel droed yr Urdd bydd yn mynd ymlaen i’r rownd nesaf ym mis Chwefror.