COVID-19 – ARHOSWCH YN DDIOGEL

Ar ran y llywodraethwyr, athrawon, cynorthwywyr a phlant, hoffwn eich croesawi i wefan ein hysgol. Gobeithiwn yn ddirfawr dros gyfnod o amser y byddwn yn datblygu partneriaeth glos rhyngddoch a’r ysgol a fydd yn y pendraw yn amlygu, siapio a datblygu addysg eich plentyn. Mae’r ysgol yn rhan annatod o’r dref a’r gymuned ehangach ac fe wnawn ni ein gorau glas i feithrin plentyn a fydd yn tyfu i fod yn aelod pwysig, parchus a chydwybodol o’r gymuned. Bwriadwn greu awyrgylch ddysgu a fydd yn gyffrous, yn bwrpasol ac hapus lle annogir pob plentyn i gyrraedd ei lawn / ei llawn botensial. Sylweddolwn fod cyfnod addysg plentyn yn gyfle euraidd i ni sicrhau ei fod / ei bod mor hapus a llwyddiannus ag sy’n bosib. Bydd plentyn hapus sydd yn mwynhau bwrlwm ysgol yn elwa’n llawn o’i amser / o’i hamser mewn addysg gynradd. Mae meithrin a chreu perthynas dda rhwng plant, athrawon, cynorthwywyr a rhieni yn holl bwysig os ydym am gyrraedd ein nodau hir dymor:- cydweithio gyda’n gilydd i sicrhau datblygiad a lles bob plentyn.  
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Llun, Gorffennaf 6th, 2020 at 8:50pm
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Llun, Gorffennaf 6th, 2020 at 7:23pm
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Gwener, Gorffennaf 3rd, 2020 at 11:41pm
Ydych chi wedi gweld Iâr Fach yr Haf eleni eto? Beth am ddefnyddio'r daflen yma er mwyn eich helpu i'w hadnabod ac enwi'r rhywogaethau sy'n byw yn ein gerddi.

Have you seen a butterfly this year? use this chart to help you identify and name the different species that live in our gardens.
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Gwener, Gorffennaf 3rd, 2020 at 11:41pm
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Iau, Gorffennaf 2nd, 2020 at 11:17pm
Mwy o hwyl gyda geiriau!
More fun with words!
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Iau, Gorffennaf 2nd, 2020 at 11:16pm
Taflen Help!
Beth am greu sgwrs eich hunan?
What about creating your own conversation?

Twitter

Dydd Llun, Mawrth 23rd, 2020 at 2:50am
On Monday, if your children can stay safely in their home, they should.

Here are 5 things you need to know before sending your children to school or childcare:
https://t.co/p6k6PTZqhC

#StayHomeSaveLives

@ErwCymru | @GwEGogleddCymru | @CSCJES | @sewalesEAS https://t.co/mEZTwDrpqT
YsgRhysPrichard photo
Dydd Llun, Mawrth 23rd, 2020 at 2:49am
On Monday, if your children can stay safely in their home, they should.

Here are 5 things you need to know before sending your children to school or childcare (LINK)

https://t.co/gMXw9LUKrr

#StayHomeSaveLives

@ErwCymru @GwEGogleddCymru @CSCJES @sewalesEAS https://t.co/RZPRbJeGao
YsgRhysPrichard photo
Dydd Gwener, Mawrth 13th, 2020 at 8:56pm
Plant 'Seren yr Wythnos' yr wythnos yma. This week's 'Star of the Week' pupils. https://t.co/X6kYF4YLmz YsgRhysPrichard photo
Dydd Gwener, Mawrth 13th, 2020 at 8:56pm
Plant 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' yr wythnos yma. This weeks' 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' pupils @Siarteriaith https://t.co/Dnkme4CB1A YsgRhysPrichard photo
Dydd Sadwrn, Mawrth 7th, 2020 at 12:05am
Plant 'Seren yr Wythnos' yr wythnos yma. This week's 'Star of the Week' pupils. https://t.co/HhBhMwsImn YsgRhysPrichard photo
Dydd Sadwrn, Mawrth 7th, 2020 at 12:05am
Plant 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' yr wythnos yma. This weeks' 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' pupils. @Siarteriaith https://t.co/ZPAOq2USqc YsgRhysPrichard photo
Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' or 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10