COVID-19 – ARHOSWCH YN DDIOGEL

Ar ran y llywodraethwyr, athrawon, cynorthwywyr a phlant, hoffwn eich croesawi i wefan ein hysgol. Gobeithiwn yn ddirfawr dros gyfnod o amser y byddwn yn datblygu partneriaeth glos rhyngddoch a’r ysgol a fydd yn y pendraw yn amlygu, siapio a datblygu addysg eich plentyn. Mae’r ysgol yn rhan annatod o’r dref a’r gymuned ehangach ac fe wnawn ni ein gorau glas i feithrin plentyn a fydd yn tyfu i fod yn aelod pwysig, parchus a chydwybodol o’r gymuned. Bwriadwn greu awyrgylch ddysgu a fydd yn gyffrous, yn bwrpasol ac hapus lle annogir pob plentyn i gyrraedd ei lawn / ei llawn botensial. Sylweddolwn fod cyfnod addysg plentyn yn gyfle euraidd i ni sicrhau ei fod / ei bod mor hapus a llwyddiannus ag sy’n bosib. Bydd plentyn hapus sydd yn mwynhau bwrlwm ysgol yn elwa’n llawn o’i amser / o’i hamser mewn addysg gynradd. Mae meithrin a chreu perthynas dda rhwng plant, athrawon, cynorthwywyr a rhieni yn holl bwysig os ydym am gyrraedd ein nodau hir dymor:- cydweithio gyda’n gilydd i sicrhau datblygiad a lles bob plentyn.  
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Mawrth, Ionawr 26th, 2021 at 8:23pm
Parents - You are not trained teachers and you are not superhuman, but you are doing a brilliant job in this pandemic.

A huge thank you for helping your child with remote learning and for helping to

#KeepWalesLearning
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Mawrth, Ionawr 26th, 2021 at 3:13am
25 January - St Dwynwen's Day

Who was Dwynwen - and why is she the Welsh patron saint of love?

Discover more about this day of romance and the history of Wales with these learning resources from Cadw: https://cadw.gov.wales/learn

#KeepWalesLearning 💘
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Mawrth, Ionawr 26th, 2021 at 3:11am
Diwrnod Santes Dwynwen 💟
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Sadwrn, Ionawr 23rd, 2021 at 4:05am
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Sadwrn, Ionawr 23rd, 2021 at 4:02am
Diwrnod Santes Dwynwen - 25ain o Ionawr.
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Sadwrn, Ionawr 23rd, 2021 at 4:01am
S4C releases 80 hours of programmes on the Welsh Government's education platform Hwb.

S4C and the Welsh Government are working together to create a streaming channel on Hwb showing a selection of programmes for learners of all ages:
https://hwb.gov.wales/news/articles/8547af6b-14eb-4e40-ac3e-4492a538bd50

#KeepWalesLearning

Twitter

Dydd Llun, Mawrth 23rd, 2020 at 2:50am
On Monday, if your children can stay safely in their home, they should.

Here are 5 things you need to know before sending your children to school or childcare:
https://t.co/p6k6PTZqhC

#StayHomeSaveLives

@ErwCymru | @GwEGogleddCymru | @CSCJES | @sewalesEAS https://t.co/mEZTwDrpqT
YsgRhysPrichard photo
Dydd Llun, Mawrth 23rd, 2020 at 2:49am
On Monday, if your children can stay safely in their home, they should.

Here are 5 things you need to know before sending your children to school or childcare (LINK)

https://t.co/gMXw9LUKrr

#StayHomeSaveLives

@ErwCymru @GwEGogleddCymru @CSCJES @sewalesEAS https://t.co/RZPRbJeGao
YsgRhysPrichard photo
Dydd Gwener, Mawrth 13th, 2020 at 8:56pm
Plant 'Seren yr Wythnos' yr wythnos yma. This week's 'Star of the Week' pupils. https://t.co/X6kYF4YLmz YsgRhysPrichard photo
Dydd Gwener, Mawrth 13th, 2020 at 8:56pm
Plant 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' yr wythnos yma. This weeks' 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' pupils @Siarteriaith https://t.co/Dnkme4CB1A YsgRhysPrichard photo
Dydd Sadwrn, Mawrth 7th, 2020 at 12:05am
Plant 'Seren yr Wythnos' yr wythnos yma. This week's 'Star of the Week' pupils. https://t.co/HhBhMwsImn YsgRhysPrichard photo
Dydd Sadwrn, Mawrth 7th, 2020 at 12:05am
Plant 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' yr wythnos yma. This weeks' 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' pupils. @Siarteriaith https://t.co/ZPAOq2USqc YsgRhysPrichard photo
Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' or 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10