15/11/19- Plant mewn angen

Ar ran y llywodraethwyr, athrawon, cynorthwywyr a phlant, hoffwn eich croesawi i wefan ein hysgol. Gobeithiwn yn ddirfawr dros gyfnod o amser y byddwn yn datblygu partneriaeth glos rhyngddoch a’r ysgol a fydd yn y pendraw yn amlygu, siapio a datblygu addysg eich plentyn. Mae’r ysgol yn rhan annatod o’r dref a’r gymuned ehangach ac fe wnawn ni ein gorau glas i feithrin plentyn a fydd yn tyfu i fod yn aelod pwysig, parchus a chydwybodol o’r gymuned. Bwriadwn greu awyrgylch ddysgu a fydd yn gyffrous, yn bwrpasol ac hapus lle annogir pob plentyn i gyrraedd ei lawn / ei llawn botensial. Sylweddolwn fod cyfnod addysg plentyn yn gyfle euraidd i ni sicrhau ei fod / ei bod mor hapus a llwyddiannus ag sy’n bosib. Bydd plentyn hapus sydd yn mwynhau bwrlwm ysgol yn elwa’n llawn o’i amser / o’i hamser mewn addysg gynradd. Mae meithrin a chreu perthynas dda rhwng plant, athrawon, cynorthwywyr a rhieni yn holl bwysig os ydym am gyrraedd ein nodau hir dymor:- cydweithio gyda’n gilydd i sicrhau datblygiad a lles bob plentyn.  
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Mercher, Tachwedd 20th, 2019 at 4:37am
Blwyddyn 5 yn mwynhau sesiwn dysgu Ffrangeg heddiw. Diolch i "lingotot" / Year 5 enjoying French lessons today. Thank you to "lingotot"
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys Prichard shared a photo.Dydd Mawrth, Tachwedd 19th, 2019 at 6:06am
Parents – thinking of buying a device for your child? Don’t waste money on an Office licence – it’s free to learners in Wales.

All you need is a Hwb account: https://Hwb.gov.wales/Microsoft
#MSOfficeforFree
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys Prichard shared a post.Dydd Llun, Tachwedd 18th, 2019 at 7:14am
⭐️ Adran Llyn y Fan ⭐️
(i blant blynyddoedd 2-6 / for children years 2-6)

📍Nos Fercher / Wednesday (20/11/19)
📍Neuadd Llanwrda Hall
📍4.30pm-5.30pm

Croeso i aelodau newydd!
New members welcome!
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Sadwrn, Tachwedd 16th, 2019 at 4:09am
Blwyddyn llwyddiannus arall yn dathlu 'Diwrnod Plant Mewn Angen'. Codwyd £481.69/ Another successful year celebrating 'Children in Need'. We raised £481.69. Da iawn pawb. Well done everybody.
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Sadwrn, Tachwedd 16th, 2019 at 2:07am
Plant 'Seren yr Wythnos' yr wythnos yma. This week's 'Star of the Week' pupils.
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Sadwrn, Tachwedd 16th, 2019 at 2:05am
Plant 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' yr wythnos yma. This weeks' 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' pupils.

Twitter

Dydd Gwener, Tachwedd 15th, 2019 at 11:17pm
Plant 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' yr wythnos yma. This weeks' 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' pupils. @Siarteriaith https://t.co/arRRuMuSIr YsgRhysPrichard photo
Dydd Gwener, Tachwedd 15th, 2019 at 11:15pm
Plant 'Seren yr Wythnos' yr wythnos yma. This week's 'Star of the Week' pupils. https://t.co/6oY1JhvC2X YsgRhysPrichard photo
Dydd Sadwrn, Tachwedd 9th, 2019 at 12:19am
Plant 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' yr wythnos yma. This weeks' 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' pupils. @Siarteriaith https://t.co/1Q96yFhfWI YsgRhysPrichard photo
Dydd Sadwrn, Tachwedd 9th, 2019 at 12:18am
Plant 'Seren yr Wythnos' yr wythnos yma. This week's 'Star of the Week' pupils. https://t.co/6GuS4Wkxik YsgRhysPrichard photo
Dydd Gwener, Hydref 25th, 2019 at 9:56pm
Plant 'Seren yr Wythnos' yr wythnos yma. This week's 'Star of the Week' pupils. https://t.co/pgcjw2DxFh YsgRhysPrichard photo
Dydd Gwener, Hydref 25th, 2019 at 9:54pm
Plant 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' yr wythnos yma. This weeks' 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' pupils. @Siarteriaith https://t.co/2MfDNps34h YsgRhysPrichard photo
Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10