5/2/20 – Rownd Derfynnol Pêl-rwyd Urdd y Sir Bl 6 yn Llanelli

Ar ran y llywodraethwyr, athrawon, cynorthwywyr a phlant, hoffwn eich croesawi i wefan ein hysgol. Gobeithiwn yn ddirfawr dros gyfnod o amser y byddwn yn datblygu partneriaeth glos rhyngddoch a’r ysgol a fydd yn y pendraw yn amlygu, siapio a datblygu addysg eich plentyn. Mae’r ysgol yn rhan annatod o’r dref a’r gymuned ehangach ac fe wnawn ni ein gorau glas i feithrin plentyn a fydd yn tyfu i fod yn aelod pwysig, parchus a chydwybodol o’r gymuned. Bwriadwn greu awyrgylch ddysgu a fydd yn gyffrous, yn bwrpasol ac hapus lle annogir pob plentyn i gyrraedd ei lawn / ei llawn botensial. Sylweddolwn fod cyfnod addysg plentyn yn gyfle euraidd i ni sicrhau ei fod / ei bod mor hapus a llwyddiannus ag sy’n bosib. Bydd plentyn hapus sydd yn mwynhau bwrlwm ysgol yn elwa’n llawn o’i amser / o’i hamser mewn addysg gynradd. Mae meithrin a chreu perthynas dda rhwng plant, athrawon, cynorthwywyr a rhieni yn holl bwysig os ydym am gyrraedd ein nodau hir dymor:- cydweithio gyda’n gilydd i sicrhau datblygiad a lles bob plentyn.  
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Llun, Chwefror 17th, 2020 at 7:57am
Amserlen y pwll nofio yn ystod hanner tymor.
Swimming pool timetable during the half term holiday🏊‍♀️🏊‍♂️
https://www.actif.wales/media/1778/5768_aa_febhalfterm_pooltimetable_llandovery_eng_1.pdf
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Sadwrn, Chwefror 15th, 2020 at 7:43am
Gwasanaeth i’r Cyfnod Sylfaen ar sut i gadw’ n ddiogel ar y wê 💻🖥📱
Foundation Phase learning about how to stay safe on the internet 📱🖥💻
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Sadwrn, Chwefror 15th, 2020 at 1:52am
Plant 'Seren yr Wythnos' yr wythnos yma. This week's 'Star of the Week' pupils.
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Sadwrn, Chwefror 15th, 2020 at 1:51am
Plant 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' yr wythnos yma. This weeks' 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' pupils.
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Mercher, Chwefror 12th, 2020 at 5:37am
Arweinwyr Digidol yr ysgol yn dysgu plant y Cyfnod Sylfaen am ‘Ddiogelwch Ar y Wê’ / The Digital Leaders of the school teaching the Foundation Phase about ‘Internet Safety’
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys Prichard shared a post.Dydd Llun, Chwefror 10th, 2020 at 12:33am
Diwrnod Diogelwch y Rhyngrwyd,Dydd Mawrth, Chwefror 11eg 2020 / Safer Internet Day Tuesday, February 11th 2020

Twitter

Dydd Gwener, Chwefror 14th, 2020 at 11:17pm
Plant 'Seren yr Wythnos' yr wythnos yma. This week's 'Star of the Week' pupils. https://t.co/QZhUr1whKl YsgRhysPrichard photo
Dydd Gwener, Chwefror 14th, 2020 at 11:16pm
Plant 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' yr wythnos yma. This weeks' 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' pupils. @Siarteriaith https://t.co/DHdtq5cSXj YsgRhysPrichard photo
Dydd Sadwrn, Chwefror 8th, 2020 at 1:07am
Plant 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' yr wythnos yma. This weeks' 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' pupils. @Siarteriaith https://t.co/NedglpN5oY YsgRhysPrichard photo
Dydd Sadwrn, Chwefror 8th, 2020 at 1:05am
Plant 'Seren yr Wythnos' yr wythnos yma. This week's 'Star of the Week' pupils. https://t.co/9R44nbYJJx YsgRhysPrichard photo
Dydd Llun, Chwefror 3rd, 2020 at 6:25pm
Plant 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' yr wythnos yma. This weeks' 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' pupils. @Siarteriaith https://t.co/pZ3LGybAuo YsgRhysPrichard photo
Dydd Llun, Chwefror 3rd, 2020 at 6:23pm
Plant 'Seren yr Wythnos' yr wythnos yma. This week's 'Star of the Week' pupils. https://t.co/jDJV5aCCRG YsgRhysPrichard photo
Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10