19/9/19 –  Pencampwriaethau Trawsgwlad Ysgolion Cynradd Sir Gaerfyrddin

Ar ran y llywodraethwyr, athrawon, cynorthwywyr a phlant, hoffwn eich croesawi i wefan ein hysgol. Gobeithiwn yn ddirfawr dros gyfnod o amser y byddwn yn datblygu partneriaeth glos rhyngddoch a’r ysgol a fydd yn y pendraw yn amlygu, siapio a datblygu addysg eich plentyn. Mae’r ysgol yn rhan annatod o’r dref a’r gymuned ehangach ac fe wnawn ni ein gorau glas i feithrin plentyn a fydd yn tyfu i fod yn aelod pwysig, parchus a chydwybodol o’r gymuned. Bwriadwn greu awyrgylch ddysgu a fydd yn gyffrous, yn bwrpasol ac hapus lle annogir pob plentyn i gyrraedd ei lawn / ei llawn botensial. Sylweddolwn fod cyfnod addysg plentyn yn gyfle euraidd i ni sicrhau ei fod / ei bod mor hapus a llwyddiannus ag sy’n bosib. Bydd plentyn hapus sydd yn mwynhau bwrlwm ysgol yn elwa’n llawn o’i amser / o’i hamser mewn addysg gynradd. Mae meithrin a chreu perthynas dda rhwng plant, athrawon, cynorthwywyr a rhieni yn holl bwysig os ydym am gyrraedd ein nodau hir dymor:- cydweithio gyda’n gilydd i sicrhau datblygiad a lles bob plentyn.  
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Iau, Medi 19th, 2019 at 8:04am
Gweithgareddau clwb ar ôl ysgol ‘Y Golau’. Activities in after school club ‘Y Golau’
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys Prichard shared a post.Dydd Mercher, Medi 18th, 2019 at 7:07am
Athrawon! Beth am wella sgiliau darllen ac ysgrifennu eich disgyblion drwy ddefnyddio ffilm? 📖🖋💡

Dewch i sesiwn hyfforddi “Llythrennedd drwy ffilm” i gael syniadau ar sut i ysbrydoli eich myfyrwyr. Llanymddyfri ar 26 Medi am ddim ond £15
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys Prichard shared a post.Dydd Mawrth, Medi 17th, 2019 at 10:24am
Côr yr Ysgol dydd Sadwrn. Dewch i gefnogi . School choir this Saturday. Come and support them.
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Mawrth, Medi 17th, 2019 at 4:58am
Gweithgareddau clwb ar ôl ysgol ‘Y Golau’. Activities in after school club ‘Y Golau’
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Sadwrn, Medi 14th, 2019 at 1:39am
Plant 'Seren yr Wythnos' yr wythnos yma. This week's 'Star of the Week' pupils.
Ysgol Rhys Prichard
Ysgol Rhys PrichardDydd Sadwrn, Medi 14th, 2019 at 1:37am
Plant 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' yr wythnos yma. This weeks' 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' pupils.

Twitter

Dydd Sadwrn, Medi 14th, 2019 at 4:07am
Plant 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' yr wythnos yma. This weeks' 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' pupils. https://t.co/xY0ZSnit3E YsgRhysPrichard photo
Dydd Sadwrn, Medi 14th, 2019 at 4:07am
Plant 'Seren yr Wythnos' yr wythnos yma. This week's 'Star of the Week' pupils. https://t.co/H955klaz5L YsgRhysPrichard photo
Dydd Gwener, Medi 6th, 2019 at 10:01pm
Rieni/gofalwyr, dewch i gwrdd ag arolygwyr Estyn ar 15:45 23-9 a rhoi eich barn am yr addysg a gaiff eich plentyn.
Parents/Carers, come and meet Estyn inspectors on 15:45 23-9 and give your views in confidence on the education your child receives.
Dydd Gwener, Medi 6th, 2019 at 9:58pm
Mae ein harolygiad Estyn ar 23-9. Dywedwch wrth yr arolygwyr beth yw eich barn am yr addysg a gaiff eich plentyn. https://t.co/X1JVdV7Cw1.
Our Estyn inspection is on 23-9. Tell the inspectors your views on the education your child receives. https://t.co/X1JVdV7Cw1.
Dydd Gwener, Gorffennaf 12th, 2019 at 10:55pm
Plant 'Seren yr Wythnos' yr wythnos yma. This week's 'Star of the Week' pupils. https://t.co/DWNYKDpeKk YsgRhysPrichard photo
Dydd Gwener, Gorffennaf 12th, 2019 at 10:53pm
Plant 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' yr wythnos yma. This weeks' 'Siaradwyr Cymraeg yr wythnos' pupils. @Siarteriaith https://t.co/EKN2P7YtQy YsgRhysPrichard photo
Ysgol Rhys Prichard PTA
Ysgol Rhys Prichard PTA shared a post.Dydd Mercher, Medi 4th, 2019 at 12:30am
Neges i atgoffa pawb bod yr ysgol yn ail agor ar gyfer y blwyddyn newydd yfory / A message to remind parents that the school re-opens for the academic year tomorrow - 04/09/19
Ysgol Rhys Prichard PTA
Ysgol Rhys Prichard PTA shared a post.Dydd Mercher, Awst 21st, 2019 at 4:33am
There will be a tester session taking place for players between the age of 5 and 6 at the castle fields on Friday, 6th September, from 5pm to 6pm, this will give us as a club an indication of how many players we would have if we are to form a team for the coming season.
This session will be taken by one of our current coaches. Hopefully we can also find a coach for the team so it would be great if parents could attend and maybe put them selves forward to help.
Look forward to seeing some young superstars being developed
⚽⚽⚽⚽
Ysgol Rhys Prichard PTA
Ysgol Rhys Prichard PTADydd Llun, Gorffennaf 22nd, 2019 at 12:16am
Ysgol Rhys Prichard PTA
Ysgol Rhys Prichard PTADydd Sadwrn, Gorffennaf 13th, 2019 at 8:34am
🌞Thank you to everyone who came and supported the summer fayre tonight, we raised £1223.90🌞

😀 Also a huge thank you to all the volunteers tonight, we couldn't do it without you. 😀